Minimalny okres spłaty 3 miesiące. Maksymalny okres spłaty 5 lat. Minimalne RRSO: 1%. Maksymalne RRSO: 30%. Oprocentowanie w skali roku: 10%, co daje 0,83% miesięcznie. Modelowy przykład całkowitego kosztu pożyczki: Wysokość pożyczki: 50 000. Okres spłaty:12 miesięcy. Odsetki w skali roku 4 900. Prowizja 19,3%. Całkowita kwota do spłaty 64 550. Rata miesięczna 510 zł w tym 95 zł kapitał, 415 odsetki. Wyliczenie aktualne na dzień 13.10.2016. RRSO: 29,1%

Tel: 501-592-521 

536 706 706 

 ul. Woziwody 44

02- 908 Warszawa

Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest CK Money Sp. z o. o., ul. Jedności 68, 05-506 Lesznowola, Janczewice, KRS: 0000607348, REGON: 363966336, NIP: 1231313490, numer telefonu: 501-592-521, adres email: m.ciechomski@financialbenefits.pl.

 

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe CK Money Sp. z o.o. przetwarza w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);

 2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO –wykonanie umowy);

 3. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);

 4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);

 5. analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez CK Money Sp. z. o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

 6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);

 7. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?

Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

 1. Pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej; 

 2. Imię – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;

 3. E-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania;

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej  www.ckmoney.pl przekazujemy:

 1. Podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.ckmoney.pl przechowujemy 6 pełnych lat, licząc końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt. 

 

Jakie masz prawa?

Twoje prawa to:

1.    prawo dostępu do treści swoich danych;

2.    prawo do sprostowania danych;

3.    prawo do usunięcia danych;

4.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5.    prawo do przenoszenia danych;

6.    prawo wniesienia sprzeciwu;

7.    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Czy musisz podawać dane?

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chce Tobą przesłać nam formularz kontaktowy oraz abyśmy się mogli z Tobą skontaktować z informacją zwrotną.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane, które pozostawiłeś na naszej stronie internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.