Minimalny okres spłaty 3 miesiące. Maksymalny okres spłaty 5 lat. Minimalne RRSO: 1%. Maksymalne RRSO: 30%. Oprocentowanie w skali roku: 10%, co daje 0,83% miesięcznie. Modelowy przykład całkowitego kosztu pożyczki: Wysokość pożyczki: 50 000. Okres spłaty:12 miesięcy. Odsetki w skali roku 4 900. Prowizja 19,3%. Całkowita kwota do spłaty 64 550. Rata miesięczna 510 zł w tym 95 zł kapitał, 415 odsetki. Wyliczenie aktualne na dzień 13.10.2016. RRSO: 29,1%

POŻYCZKA NA DOWOLNY CEL

Pożyczka na dowolny cel to gotówka, którą otrzymuje się  24 godziny od dostarczenia dokumentów. Standardowym zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość. Możliwe są też inne rozwiązania, jak np.: pożyczka pod zastaw akcji, majątku spółki czy udziałów firmy. Udzielamy pożyczki na okres od 3 miesięcy do 10 lat, przewidując w indywidualnych przypadkach zawieszenie spłat.

POŻYCZKA POMOSTOWA

Jest to produkt dla Klientów, dla których ważny jest czas. Oferta dedykowana inwestycjom, które zapadają szybko i wymagają natychmiastowego finansowania. To rozwiązanie sprawdza się idealnie w przypadku kiedy nie dysponujecie Państwo gotówką a procedury bankowe komplikują podjęcie kredytu lub np. uwolnienie własnych środków wymagałoby za dużo czasu. Zaoferujemy sfinansowanie takiej inwestycję na czas potrzebny Państwu do uruchomienia finansowania z własnego źródła lub z banku. 

POŻYCZKA KONSOLIDACYJNA

Pożyczka konsolidacyjna dedykowana jest Klientom pragnącym uporządkować swoje zobowiązania i zagregować je w jedną korzystnie oprocentowaną pożyczkę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób z zaległościami w ZUS lub Urzędzie Skarbowym, nieuregulowanymi należnościami kredytowymi lub zaległościami w spłatach czynszu. Doradzimy, jak uniknąć licytacji komorniczej i zaspokoić roszczenia wierzycieli. Przeanalizujemy Państwa sytuację, spłacimy zobowiązania oraz przedstawimy rozsądny program spłat.

ODDŁUŻANIE NIERUCHOMOŚCI

Oferta oddłużania polega na zakupie przez nas zadłużonej nieruchomości, której bank ze względu na obciążenia nie chce skredytować chętnemu nabywcy. Kupujemy taką nieruchomość od właściciela, po wpłaceniu zadatku przekazujemy Klientowi, spłacamy wierzycieli oraz oczyszczamy zapisy na hipotece. Pozbawioną już obciążeń nieruchomość sprzedajemy wówczas właściwemu nabywcy. Oferta ta dotyczy domów, mieszkań i lokali użytkowych położonych w dużych miastach.

SKUP NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ

To produkt dla Klientów, którzy utracili płynność finansową, posiadają nieruchomość, która od dawna nie znajduje kupca i jest obarczona wpisem komorniczym. Jeżeli macie Państwo okazję do inwestycji, ale brakuje na nią środków, odkupimy tę nieruchomość za ok. 70% jej wartości rynkowej. Czas, który jest nam potrzebny do podjęcia decyzji to 24 godziny od konsultacji z naszym specjalistą. Dzięki temu pozyskacie Państwo środki niezbędne do spłaty zobowiązań lub podjęcia nowej inwestycji.

POŻYCZKA INWESTYCYJNA

To produkt dla Klientów przewidujących start, rozwój lub rozbudowę własnej firmy. Zabezpieczenie pożyczki mogą stanowić wszelkiego rodzaju nieruchomości, działki i ziemia rolna, a także udziały i majątek spółki. Maksymalną kwotę pożyczki determinuje rodzaj i wartość zabezpieczenia oraz cel inwestycji. Oferta skierowana jest do deweloperów, przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Zapewniamy możliwość negocjowania warunków umowy oraz karencji spłat.

POŻYCZKA OPERACYJNA

Jest to produkt stworzony z myślą o finansowaniu bieżącej działalności firmy. Klienci otrzymują gotówkę w 24 godziny od przesłania dokumentów. Standardowym zabezpieczeniem  jest w tym przypadku nieruchomość, ale akceptujemy również zastaw na akcjach, majątku spółki lub udziałach firmy. Rozpatrujemy wszystkie rozwiązania niestandardowe, które mogą stanowić zabezpieczenie pożyczki.